ANAOKULU : KİŞİSEL BAŞARI İÇİN EŞSİZ VE TEMEL BİR DÖNEM

Anaokulu, tüm öğrencilerin başarısının temelini veren eşsiz bir öğrenim dönemidir.
Üç ana eksen ile karakterizedir:

  • Küçük çocuklara uyum sağlayan, duygusal güvenliklerini garanti altına almaya ve özgüvenlerini geliştirmeye çalışan bir okul.
  • Belirli öğrenme yöntemleri sunan, onları temel öğrenmeye hazırlayan, özellikle dillerini geliştiren bir okul.
  • Çocukların öğrenmekten, gelişmekten ve birlikte yaşamaktan keyif aldığı bir okul.

Anaokulunda, haftalık ders saati 24 saattir.

Anaokulu dönemi, eğitim hayatında başarılı öğrenciler yetiştirmek için ilk adımdır. Küçük çocukların gelişimlerini dikkate alarak onlara uyum gösterir ve aile ile okul arasında köprüler kurar. Problem çözme, yönlendirme, çalışmalar, ezber gibi metotlarla belirli öğrenme yöntemleri geliştirir. Oyunun okulda özel bir yeri vardır: Yaşanmış deneyimlerin zenginliğini ortaya çıkarır. Anaokulu, çocuklara birlikte öğrenmeyi ve yaşamayı öğretir: Toplu yaşam kurallarını öğrenmeye başlar, birbirlerine saygı duymayı öğrenirler. Çocuk, grup içerisinde, birey olmayı öğrenir.


ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMI 5 ÖĞRENME ALANINA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR

Eğitim programı, beş öğrenme alanına göre düzenlenmiştir:

  • Dili, tüm boyutlarıyla kullandırmak
  • Fiziksel aktivite yoluyla hareket etmek, kendini ifade etmek, anlamak
  • Sanatsal aktivite yoluyla hareket etmek, kendini ifade etmek, anlamak
  • Düşüncüleri oluşturmak için ilk araçları inşa etmek
  • Dünyayı keşfetmek.
Anaokulu detaylı müfredatı: Yüklemek için tıklayın

Bu beş alanın her biri çocuğun gelişimi için esastır ve günlük eğitim programında yer almalıdır. Başarı için dilin yeri önemlidir.

Fiziksel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hareket, duyumlar, hayal gücü, duyarlılık, düşünce ve dil arasındaki etkileşimlerin geliştirilmesini sağlar.

“Düşünceyi yapılandırmak için ilk araçları inşa etmek “ ve “Dünyayı keşfetmek” konuları, çocukları sayılarla, matematik ve sorgulamayla tanıştırır.

REFERANSLAR

Anaokulu Eğitim Programı
26 Mart 2015 Tarihli, 2. Sayılı Bakanlık Resmi Bülteni
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special2/MENE1504759A.htm?cid_bo=86940

Anaokulu, dil okulu
2019-084 No.lu, 28 Mayıs 2019 tarihli Bakanlık Bilgi Notu
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915456N.htm?cid_bo=142293

Anaokulunda bir temel eğitim: Sayıları öğrenmek ve kullanımları
2019-085 No.lu, 28 Mayıs 2019 tarihli Bakanlık Bilgi Notu
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915454N.htm?cid_bo=142291

Anaokulunda yabancı diller
2019-086 No. lu , 28 Mayıs 2019 tarihli Bakanlık Bilgi Notu

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo22/MENE1915455N.htm?cid_bo=142292